Over 'Verbee(c)k'

Tijdens de Franse overheersing (1795-1813) kwam een definitief einde aan het gebruik van 'patroniemen' (vaders voornaam als achternaam voor zijn kinderen) zoals Willem Barendsz (Willem, de zoon van Barend Jansz.). Op 18-11-1811 (!!) werd in de Nederlanden de burgerlijke stand ingevoerd. Bij sommigen (meestal de gegoede burgerij..) was al een achternaam gebruikelijk, maar nu ging dat voor iedereen gelden. En het werd ook van iedereen opgeschreven !
Vóór 1811 werd alles genoteerd in kerkelijke registers, zoals de doop-, trouw- en begraafboeken. Die zijn niet altijd gemakkelijk te lezen. Er zijn heel wat registers verloren gegaan, met name tijdens oorlogsjaren.

Veel bronnen zijn in de afgelopen jaren gedigitaliseerd en dat maakt de geschiedenis wel wat toegankelijker.

Voor wat betreft de naam Verbeeck zijn er duidelijke bronnen: het oudste gegeven komt uit Noord-Brabant: een akte van overdracht (verkoop) die opgesteld is door (de secretaris van) de schepenen van Leende/Heeze uit 1509. Een van die schepenen is (duidelijk vermeld, eerste regel) Henrijck Verbeeck:

De tweede vermelding is van 12 jaar later; op 6 maart 1521 wordt Claes Thomas Verbeeck (goltsmit) in Sneek ingeschreven in het Burgerboek.

Terug naar de homepage